Právne informácie

Streda 12. 12. 2018

KALENDÁR

Počet návštev: 1434069

Základná škola Oščadnica - Ústredie

Školský rok 2018/2019

Novinky

 • List Ježiškovi

  Z kalendára na nás máva Mikuláš a to je najvyšší čas poslať list Ježiškovi. My v 2.B sme už svoj zoznam želaní odoslali. A čo vy?

 • 3. 12. 2018

  Žiaci našej školy sa každoročne v predvianočnom čase zapájajú do projektu Anjelik pre radosť, ktorý organizuje Centrum voľného času v Čadci. Svojimi prácami hladia srdcia obyvateľov Domovov dôchodcov, ktorí si tieto dielka potom ukladajú nielen do svojich izieb, ale i svojich sŕdc.

 • 28. 11. 2018

  Návšteva Kysuckého múzea v Čadci sa niesla v predvianočnej atmosfére. Žiaci 5. ročníka si spolu s pani učiteľkami vyskúšali výrobu tradičných vianočných oblátok a zakúpili si vianočné ozdôbky. So záujmom si pozreli aj výstavu starých dobových fotografií a pohľadníc. Na výstave si tiež mohli pozrieť zaujímavé betlehemy, ktoré boli vyrobené z rôznych druhov materiálov.

 • Ako vyzeral každodenný život našich starých otcov a mám? Čo bolo ich náplňou práce, ako sa vedeli zabávať a ako plynul čas ľuďom, ktorí žili bez moderných výdobytkov dnešnej doby? O tomto všetkom sa dozvedeli žiaci 6.-8. ročníka na dopoludňajšom podujatí v Dome kultúry v Oščadnici. Časy dávno minulé si priblížili filmom Jánošík v jeho pôvodnom znení a staré mamy i starí otcovia deťom veľmi pútavo rozprávali o ich detstve a predvádzali im ako sa páralo perie, štiepalo drevo .... a rôzne iné praktické zručnosti.

 • 15.11.2018 žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.

 • 12. 11. 2018

  Červené stužky sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS.

  Základná škola Oščadnica – Ústredie

  Športom pre Červené stužky

  Basketbalový turnaj

  žiakov a žiačok

  8. – 9. ročníka

  13.11.2018

  4 – členné družstvá

  Podmienky:

  - v družstve musí hrať minimálne 1 alebo aj viac dievčat

  - trieda môže vytvoriť aj viac družstiev

  - každý hráč môže byť členom iba jedného družstva

  Prihlásiť sa môžete u p. uč. Mačejkovej

 • 9. 11. 2018

  Dňa 9.11.2018 školský parlament zorganizoval pekné dopoludňajšie podujatie pre žiakov 1. a 5. ročníka našej školy. V duchu ľudových tradícií boli naši milí prváci a piataci pasovaní za žiakov našej školy. Žiakov privítali pán richtár a pani richtárka. Pri pasovaní ochutnali tradičné jedlá: chlieb so soľou, med, ovčí syr, orechy, jablká. Po pasovaní nasledovali súťaže medzi triednymi kolektívmi v klobúkovom behu cez prekážky, varení tradičnej furmanskej polievky a triafaní loptičky do pohára. Pravá ľudová zábava bola spojená so zdravým občerstvením. Za splnené úlohy boli žiaci ocenení malou dobrotou - kysuckým tvarohovým koláčikom a ľudovou stužkou. Dopoludnie spríjemňovala žiakom detská ľudová muzička. Ľudovú atmosféru dotvárali žiaci parlamentu a pani učiteľky odeté v tradičných ľudových krojoch.

 • Riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách so súhlasom zriaďovateľa základnej školy obce Oščadnica

  udeľuje

  žiakom 1. - 9. ročníka

  v ZŠ Oščadnica - Ústredie

  riaditeľské voľno

  dňa: 29. 10. 2018

  z prevádzkových dôvodov.

 • 26. 10. 2018

  Posledný deň pred prázdninami bol u nás v škole Halloween. Niektorí žiaci prišli do školy v rôznych strašidelných maskách. Čarovnú atmosféru dotvárala výzdoba, strašidelné úlohy a chutné maškrty.

 • 24. 10. 2018

  Dňa 24.11.2018 sa na našej škole konalo podujatie venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Počas celého vyučovania sa aktivity žiakov i učiteľov spájali s čítaním. Žiaci si v triedach vytvorili výstavky svojich najobľúbenejších kníh a diskutovali o nich. Učitelia prezentovali žiakom svoje obľúbené knihy. Súčasťou tohto dňa bol aj čitateľský maratón. Žiaci na hodinách čítali rôzne literárne žánre, napr. rozprávky, bájky, báje, matematické rozprávky..., ale i odbornú literatúru a diskutovali o prečítaných dielach. Z tohto dňa si žiaci odniesli poznanie, aké je čítanie v živote človeka veľmi dôležité

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Oščadnica - Ústredie
  Oščadnica 760
  023 01 Oščadnica
 • 0414382130
  0414382970

Fotogaléria