Právne informácie

Piatok 23. 2. 2018
Počet návštev: 1301342

KALENDÁR

Vitajte na stránke našej školy

Školský rok 2017/2018

Novinky

 • Na našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou. Dňa 9.2. 2018 sa žiaci 1.-4. ročníka predstavili v nádherných nápaditých maskách. Karneval bol plný zábavy, tanca a súťaží.


 • Dňa 7.2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

  Umiestnenie žiakov:

  Poézia:

  1.miesto - Nina Šabiková

  2.mesto - Matej Zagrapan

  3. miesto - Ema Kormancová

  Próza:

  1.miesto - neudelené

  2.miesto - Karin Křivánková

  3.miesto - Samuel Škarupa

  Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 7.2. 2018 zavítala do našej školy skupina HANDS UP CREW. Skupina HANDS UP CREW je spojením basketbalového a futbalového freestylu. Toto zaujímavé spojenie prináša nezabudnuteľnú show, ktorá prezentuje množstvo skvelých kúskov, trikov a zábavy. Súčasťou programu boli hry a súťaže pre žiakov.

 • 26. 1. 2018

  Riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 9. ročníka

  Základná škola Oščadnica – Ústredie

  Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

  udeľuje

  na návrh zriaďovateľa Obce Oščadnica

  riaditeľské voľno

  žiakom 5. - 9 . ročníka

  Základnej školy Oščadnica - Ústredie

  dňa 26.1.2018

 • 30. 12. 2017

  Naša základná škola sa prezentovala na vianočnom podujatí, ktoré organizuje obec Oščadnica. V rámci výučby predmetov Svet práce a technika, záujmového krúžku "Šikovné ruky, bystrá hlava" vyrobili žiaci pod vedením pani učiteliek D. Mačejkovej a T. Slivkovej zaujímavé výrobky z dreva, papiera a dekoratívnych materiálov.

 • 21. 12. 2017

  21.12.2018 o 8.00 hod. a o 9.30 hod. sa v Dome kultúry v Oščadnici uskutoční tradičné vianočné vystúpenie žiakov 1.- 9. ročníka.

  Srdečne pozývame rodičov, starých rodičov i ostatných priateľov školy, ktorí chcú s nami stráviť príjemné predvianočné chvíle a pozrieť si tvorbu našich žiakov, ktorí pracujú v rôznych záujmových krúžkoch a školskom parlamente.

 • 22. 12. 2017

  Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách

  udeľuje

  riaditeľské voľno

  žiakom 1. - 9. ročníka

  Základnej školy Oščadnica - Ústredie

  dňa 22.12.2017

  z technických a prevádzkových dôvodov.

  Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách - 8.1.2018

 • 5. 12. 2017

  Ukážka prác žiakov na tému Z rozprávky do rozprávky a divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch.

  V utorok 5.12. sa v kultúrnom dome uskutočnil netradičný Deň otvorených dverí, kde sa prezentovali žiaci prvého stupňa ZŠ Oščadnica-Ústredie. Pod vedením triednych učiteliek a v spolupráci s pani riaditeľkou si pripravili vlastné spracovanie klasickej rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Súčasťou dňa otvorených dverí bola aj prezentácia tvorivej práce žiakov na vyučovaní, s názvom Z rozprávky do rozprávky, do ktorej sa aktívne zapojili rodičia aj starí rodičia. Školská akcia bola odmenená bohatou účasťou a hlasným potleskom.

 • 1. 12. 2017

  Žiaci 5. ročníka si na hodine regionálnej výchovy vyrobili adventné venčeky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Oščadnica - Ústredie
  Oščadnica 760
  023 01 Oščadnica
 • 0414382130
  0414382970

Fotogaléria